Ανθρώπινο Δυναμικό

image_print

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην atc εφαρμόζουμε ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης και δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, μέσω της επένδυσης σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στην παροχή ίσων ευκαιριών και στη διαρκή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα:

  • Εισαγωγή σύγχρονου συστήματος διοίκησης της απόδοσης στελεχών- Ετήσια αξιολόγηση
  • Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότιμη αντιμετώπιση και δικαιώματα στα δύο φύλα, τόσο στις νέες προσλήψεις, όσο και στην ιεραρχική  εξέλιξη
  • Συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων μέσω στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης
  • Επιδότηση στο 100% των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και μακροχρόνιων σεμιναρίων
  • Ευκαιρίες για νέους αποφοίτους για να ξεκινήσουν μαζί μας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
  • Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής