Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς

image_print

Από την 16η έως 30η Σεπτεμβρίου 2020, στην περιφέρεια Αττικής, σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων (επιπλέον εξαιρούνται και τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών).

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση.

Τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας, όπως οι κανόνες τήρησης ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρα μεταξύ των εργαζόμενων και άλλα μέτρα προστασίας συνεχίζουν να είναι εν ισχύ.