ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Στην atc παραμένουμε πιστοί στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, καλλιεργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και διαχειριζόμαστε με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα τα οικονομικά τους δεδομένα.
Έχουμε πιστοποιηθεί από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου EQA HELLAS με τα πρότυπα:

  • ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 27001:2013 -Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

 

Πεδία Εφαρμογής των προτύπων:

  • Παροχή υπηρεσιών τακτικού και φορολογικού ελέγχου, καθώς και εξειδικευμένων φορολογικών συμβουλών
  • Κατάρτιση εκθέσεων για συγχωνεύσεις, μετασχηματισμούς εταιρειών και αποσχίσεις – απορροφήσεις κλάδων
  • Παροχή υπηρεσιών αποτιμήσεων και εκκαθαρίσεων εταιρειών
  • Παροχή υπηρεσιών εποπτείας λογιστηρίου, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου
  • Παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας και υποστήριξη σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα εργασίας
  • Παροχή συμβουλών οργάνωσης, οικονομοτεχνικές μελέτες