Outsourcing Payroll & HR

Outsourcing Payroll & HR

Η μισθοδοσία αποτελεί μια από τις πιο κομβικές λειτουργίες μιας εταιρείας. Η επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού συνεργάτη αποτελεί μια στρατηγική επιλογή και δεν στηρίζεται απλά στην ανάγκη για χαμηλότερο κόστος.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης για άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Η εταιρεία αποφεύγει τα επιμέρους λειτουργικά κόστη ενός μηχανογραφημένου προγράμματος, της συντήρησης, των αναλώσιμων, αλλά και τη διαρκή εκπαίδευση που πρέπει να παρέχει ώστε να διαθέτει μια ομάδα πλήρως ενημερωμένη.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών του τμήματος Payroll & HR, με σκοπό τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών
 • Άμεση και έγκυρη ενημέρωση της Διοίκησης σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Παρακολούθηση του κόστους μισθοδοσίας μέσω προϋπολογιστικών και απολογιστικών εκθέσεων αναφοράς
 • Έλεγχος ωρομέτρησης και υποστηρικτικών αρχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας
 • Διαχείριση και έκδοση μισθοδοσίας
 • Υποβολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων
 • Διαχείριση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου (ασφαλιστικό πλαίσιο και έκδοση αμοιβών)
 • Υποβολή όλων των αναγκαίων εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Έλεγχος προϋποθέσεων για υπαγωγή της εταιρείας σε επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για πρόσληψη προσωπικού
 • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες για θέματα και ερωτήματα που άπτονται της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων μισθοδοσίας με διασφάλιση προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.