Διευκρινίσεις σχετικά με τον χειρισμό των ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ

image_print

Σύμφωνα με την απόφαση 2083/2020, οι επιχειρήσεις που έλαβαν την έκπτωση 25% λόγω εμπρόθεσμης ολοσχερούς εξόφλησης (έως 30.04.2020) του Φ.Π.Α μηνός Μαρτίου (ή αντιστοίχως για αυτές που τηρούν απλογραφικά βιβλία, του Α τριμήνου) μπορούν να προβούν σε συμψηφισμό του με βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Ιουνίου καθώς και των επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για την πίστωση δόσεων ρυθμίσεων απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί τον συμψηφισμό με Φ.Π.Α μηνός Απρίλιου ή με οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε την 1η Ιουνίου δύναται όπως μέχρι 17.06.2020 αποστείλει mail στην κατά τόπους Δ.Ο.Υ και αιτηθεί τον σχετικό συμψηφισμό. Στην περίπτωση που ήδη έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα δεν απαιτείται νέο αίτημα.