Αποστολή ενημερωτικού e-mail από την ΑΑΔΕ για τη Διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών – POS

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προωθεί ενημερωτικό e-mail σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στη διασύνδεση ταμειακής μηχανής με POS, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση από την οποία έχουν προμηθευτεί την ταμειακή τους μηχανή μέχρι την 1η Απριλίου 2024 και, κατά περίπτωση: Παρακαλούμε […]

Read More

Παράταση Διασύνδεσης POS – Ταμειακών Μηχανών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ αποφάσισε την παράταση για 1+1 μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε παράταση ενός μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις […]

Read More

Α.1020/2024: Η απόφαση για το κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ

Μετά το σχετικό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ από τις 06 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση A. 1020/2024: «Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της […]

Read More

Ασφαλιστικές Εισφορές επί των Διατακτικών Σίτισης

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ  22/2023 οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης προς τους εργαζόμενους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,  εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος και συνεπώς, δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον τηρούνται οι κάτωθι τέσσερις (4) προϋποθέσεις αθροιστικά: Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για […]

Read More

Παράταση 100.000 θέσεων εργασίας

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν και τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να μπουν στο πρόγραμμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις –  εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από […]

Read More

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου και μείωση εισφορών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα: Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου Από 01.05.2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα επτακόσια δέκα τρία ευρώ (€713,00) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες ορίζεται στα τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (€31,85). Οι […]

Read More

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ- Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας -Οδηγίες προς Εργοδότες & Επιχειρήσεις

Από 1/6/2022 ξεκινά η απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργοδότης οφείλει να δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), τις έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, […]

Read More