Επιδότηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών στον μηχανισμό «Συν-εργασία»

image_print

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτση , αναμένεται τροπολογία άμεσα σχετικά με τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» όπου θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 60% των εργοδοτικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται. Η ενίσχυση αυτή θα αφορά το διάστημα από 15 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου 2020.

Ουσιαστικά, για τις αποδοχές του χρόνου που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύπτει το 60% των εργοδοτικών εισφορών (24,33%)*, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το υπόλοιπο 40% καθώς και εξ’ ολοκλήρου τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου (15,33%).

Τα ανωτέρω ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών αφορούν το βασικό πακέτο κάλυψης μετά τη μείωση 0,90% από 01.06.2020 σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.