Επιστρεπτέα προκαταβολή δύο ταχυτήτων

image_print

Στα μέσα του μήνα ανοίγει η νέα πλατφόρμα στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, για την υποβολή των αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.

Η μία ταχύτητα θα αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πληττόμενες με βάση τον τζίρο των μηνών από Σεπτέμβριο μέχρι και Νοέμβριο και η δεύτερη ταχύτητα θα αφορά επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν σε λουκέτο λόγω της πανδημίας, όπως είναι οι επιχειρήσεις των κλάδων της εστίασης, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Η καινοτομίας της επιστρεπτέας προκαταβολής Νο 4 και Νο 5 είναι η επιστροφή του 50% του ποσού που θα λάβει ο επιχειρηματίας.

Μια βασική προϋπόθεση των ενισχυόμενων επιχειρήσεων είναι, εφόσον απασχολούν εργαζόμενους, να διατηρήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας, έως και τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά και η συνέπεια στις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις τους.


Αναφορικά με τους όρους χορήγησης για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και 5» αυτοί θα είναι:

 1. Η «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4» θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο, με βάση την πτώση του τζίρου της περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Επιλέξιμες θα είναι οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του τζίρου τους, κατ΄ ελάχιστο 20%.
 2. Η «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5» θα χορηγηθεί τον Δεκέμβριο με βάση την πτώση του τζίρου τον μήνα Νοέμβριο η οποία θα πρέπει αν είναι κατ΄ ελάχιστο 20%.
 3. Οι λήπτες θα επιστρέφουν μόνο το 50% που θα λάβουν, υπό προϋποθέσεις διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης για ένα περίπου χρόνο.
 4. Δικαιούχοι είναι όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.
 5. Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4», ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, αλλά υφίσταται και γι’ αυτές ο ελάχιστος τζίρος αναφοράς των 300 ευρώ.
 6. Δικαίωμα ένταξης στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και 5» αποκτούν πλέον και οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν μέσα στην πανδημία.
 7. Το ελάχιστο ποσό της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» θα είναι 1.000 ευρώ.
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4» και έως 1.000 ευρώ στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5», αφού ληφθεί υπόψη μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμού του ποσού της χρηματοδότησης.
 9. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, θα ισχύει ο μαθηματικός τύπος (τζίρος, αριθμός εργαζομένων κ.λπ. παραδοχές) , με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.
 10. Για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, τα ελάχιστα ποσά διπλασιάζονται.
 11. Για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4», οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 2.000 ευρώ, και δεν εφαρμόζεται  γι΄ αυτές ο μαθηματικός τύπος.
 12. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα λάβουν κατ΄ ελάχιστο, ποσό 2.000 ευρώ το οποίο με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου μπορεί να προσαυξηθεί αναλόγως.