Μείωση μισθώματος και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

image_print

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της 07.04.2020 επεκτείνεται το μέτρο της μείωσης μισθώματος και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα:

  1. Πληττόμενες επιχειρήσεις: Θα ισχύσει το μέτρο μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο.
  • Εργαζόμενοι πληττόμενων επιχειρήσεων: Για τους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, δικαιούνται για το μήνα Απρίλιο μείωση κατά 40% του μισθώματος της κύριας κατοικίας τους.
  • Εκμισθωτές: Για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος των άνωθεν περιπτώσεων προβλέπεται αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών για 4 μήνες ή σε περίπτωση που δεν κάνουν χρήση της αναστολής και πληρώσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, έκπτωση 25% επί των παραπάνω υποχρεώσεων.

Αναμένεται σχετική απόφαση.