Παράταση μέτρων για την τηλεργασία

image_print

Παράταση έως 30 Νοεμβρίου στην τηλεργασία για το 40% στην Περιφέρεια Αττικής

Παρατείνεται η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις / εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και του κλιμακωτού ωραρίου ανά μισή ώρα εντός διώρου κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική τηλεργασία εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μόνο σε εργαζόμενους που μπορούν να δουλέψουν από απόσταση.


Το ποσοστιαίο όριο του 40% υπολογίζεται επί του αριθμού των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Για παράδειγμα, σε μια βιοτεχνία με 80 εργάτες και 20 υπάλληλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου και η βιοτεχνία υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία 8 υπαλλήλους (40% X 20 = 8).


Δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του 40% οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.ά.). Η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις μισθωτών που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε δουλειά γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στον βαθμό που η εργασία γραφείου μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του 40% προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Εξαιρούνται τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας, τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και οι ταχυμεταφορές.

Κυλιόμενη προσέλευση

Έως 30 Νοεμβρίου παρατείνεται και η κυλιόμενη προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία σε 4 κύματα στον ιδιωτικό τομέα. Το ωράριο εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα προσαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν σε βάρδιες ανά μισή ώρα και εντός δίωρου.