Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών

image_print

Σύμφωνα με την Απόφαση Α.1200/31.08.2020 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3612) αναστέλλεται μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021 η είσπραξη των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες έχει  χορηγηθεί αναστολή είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) και της από 01.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90).

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Η εφαρμογή της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο taxisnet, και συγκεκριμένα τα «Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή» και τα «Στοιχεία Ρυθμίσεων και Πληρωμή», έχει ήδη ενημερωθεί με την νέα ημερομηνία λήξης πληρωμής.