Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με το προσωπικό ανάλογα με τα ευεργετήματα που έχουν λάβει;

image_print
Περιγραφή ΕυεργετήματοςΥποχρεώσεις σχετικά με το προσωπικό
Επιστρεπτέα προκαταβολή 1διατήρηση του ίδιο αριθμού προσωπικού κατά μέσο όρο για το διάστημα από 31.03.2020 μέχρι και 31.10.2020 
Επιστρεπτέα προκαταβολή 2διατήρηση του ίδιο αριθμού προσωπικού κατά μέσο όρο για το διάστημα από 01.06.2020 μέχρι και 31.10.2020 
Δάνειο ΤΕΠΙΧ ΙΙτην 31.01.2021 και 31.01.2022 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 19.03.2020
Δάνειο 80% εγγυήση δημοσίουδεν υπάρχει περιορισμός
Παράταση ασφαλιστικών εισφορών 02.2020 μέχρι 30.09.2020μη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 30.09.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 20.03.2020
Παράταση ασφαλιστικών εισφορών 03.2020 μέχρι 31.10.2020μη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 31.10.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 20.03.2020
Παράταση δόσεις 31.03.2020 και μετά παράταση κατά 3 μήνεςμη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 31.10.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 20.03.2020
Παράταση ασφαλιστικών εισφορών 04.2020 μέχρι 30.11.2020μη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 30.11.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 07.05.2020
Παράτασης οφειλών ΦΠΑ 11.03.2020-30.04.2020  μέχρι 31.08.2020μη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 31.08.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 20.03.2020
Παράτασης οφειλών ΦΠΑ 01.05-31.05.2020  μέχρι 30.09.2020μη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 30.09.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 07.05.2020
Παράτασης οφειλών και ρυθμίσεων Δ.Ο.Υ 11.03.2020-30.04.2020  μέχρι 31.08.2020μη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 31.08.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 20.03.2020
Παράτασης οφειλών και ρυθμίσεων Δ.Ο.Υ 01.05-31.05.2020  μέχρι 30.09.2020μη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή
την 30.09.2020 να υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσωπικού με την 07.05.2020
Αναστολές εργασίεςμη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού σε αναστολή για 45 ημέρες
ΣΥΝ-εργασίαμη καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού που υπάγεται για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται μηχανισμός