Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται και για τον Ιούνιο τη μείωση ενοικίου 40%;

image_print

Εκδόθηκε η απόφαση (Α.1135/11.06.2020) με βάση την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ που δικαιούνται το ευεργέτημα της καταβολής μισθώματος μηνός Ιουνίου με μείωση κατά 40%. (ΦΕΚ 2219/10.06.2020)

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης, δικαιούται μείωση καταβολής μισθώματος μηνός Ιουνίου ο οποίος έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους κάτωθι. Τη μείωση δικαιούται και στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους της σχετικής απόφασης , όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020.