Ποιοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες μπορούν να λάβουν την έκπτωση 25% επί των ασφαλιστικών εισφορών;

image_print
  • Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4670/2020, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία τους. Δηλαδή ισχύει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ανεξαρτήτως να υπάγονται σε ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων ή όχι.
  • Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.
  • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει επιλέξει την υπαγωγή στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ήτοι την τμηματική εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις.
1η δόση 30.09.20202η δόση 31.10.20203η δόση 30.11.20204η δόση 31.12.2020
Ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου 31.03.2020νννν
Ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου 30.04.2020νννν
Συμπληρωματικές εισφορές που λήγουν 31.03.2020 ή 30.04.2020νννν

Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Αυτοαπασχολούμενοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση δικαιούνται καταβολής μειωμένων εισφορών για το τμήμα της εισφοράς που, ενδεχομένως, θα προκύψει ως διαφορά μεταξύ των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και την κατηγορία κατάταξης. Τα ειδοποιητήρια πληρωμής, στις περιπτώσεις αυτές, θα εκδοθούν μετά τη διασταύρωση με τα στοιχεία εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και θα προσδιοριστούν οι ημερομηνίες εξόφλησης.