Τα 10 νέα μέτρα για εργαζομένους και επιχειρήσεις

image_print

Πως επηρεάζουν τα αυστηρότερα μέτρα του lockdown εργαζόμενους και επιχειρήσεις από 11.02.2021 έως και 28.02.2021

 1. Οι επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής από την 11.02.2021 (λιανεμπόριο, κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής) θα πρέπει:
  • Υποχρεωτικά να προαναγγείλουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενών τους από 11.02.2021 έως και 28.02.2021, είτε σε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε για ολόκληρο το χρονικό διάστημα έως και τις 28.02.2021.
  • Δίδεται περίοδος χάριτος για την προαναγγελία των δηλώσεων αναστολών και έτσι μπορούν να υποβληθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις από 11.02.2021 έως και 14.02.2021
  • Οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν προαναγγείλει για όλο το μήνα ή για χρονικό διάστημα με λήξη αναστολής μετά την 11.02.2021, την υπεύθυνη δήλωση αναστολών ως πληττόμενες θα πρέπει να προβούν σε υποβολή 2 υπεύθυνων δηλώσεων:
   • Μια υπεύθυνη δήλωση αναστολής-Ορθή Επανάληψη για το διάστημα από 01.02.2021 έως και 10.02.2021 χαρακτηριζόμενες ως πληττόμενες. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το διάστημα αυτό.
   • Μια υπεύθυνη δήλωση αναστολής  για το διάστημα από 11.02.2021 έως και 28.02.2021 χαρακτηριζόμενες ως κλειστές.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ισχύει η ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων και η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού.


 1. Επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31.03.2021

 1. Ενεργοποιούνται εκ νέου οι άδειες ειδικού σκοπού με το κλείσιμο σχολικών μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού ο εργαζόμενος λαμβάνει την 4η ημέρα ως κανονική άδεια. Σε περίπτωση εξάντλησης της κανονικής άδειας, μπορεί να κάνει χρήση άλλων ειδικών αδειών όπως, σχολική άδεια κτλ. Από τις 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού, το κόστος των 2 ημερών το λαμβάνει ο εργοδότης ενώ της 1 ημέρας το κράτος.
 1. Διατηρείται στο 50% η τηλεργασία, όπου αυτή είναι εφικτή με υποχρέωση προαναγγελίας του καθεστώτος της τηλεργασίας.
 1. Εντατικοποίηση ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ως προς:
  • Τους κανόνες τηλεργασίας
  • Την χρήση μη ιατρικής μάσκας
  • Την τήρηση των αποστάσεων στο χώρο εργασίας
 1. Παραμένει σε ισχύ το μέτρο ευελιξίας δυο ωρών στην προσέλευση και αποχώρηση του εργαζομένου από την εργασία.
 1. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα χρήσης άδειας 3 ωρών εντός της ημέρας από εργαζόμενο για διενέργεια τέστ για τον κορωνοϊό.
 1. Από την επόμενη εβδομάδα δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων να δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα τους εργαζομένους τους και εφόσον αυτοί το επιθυμούν να δηλώνουν την πρόθεσή τους ώστε να κάνουν rapid test μέχρι και 2 φορές τον μήνα. Το κόστος των τεστ θα καλύπτεται από το κράτος.
 1. Διατηρείται το μέτρο για την προστασία των εργαζόμενων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Συγκεκριμένα:
  • μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας .
  • Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο εργοδότης, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότης (ΚΑΔ), θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν της 28.02.2021.

 1. Με απόφαση διευκρινίζονται ως προς τις βεβαιώσεις μετακίνησης τα ακόλουθα:
 • Δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) σε εργαζόμενο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας. Τυχόν ήδη χορηγηθείσες βεβαιώσεις κίνησης παύουν να ισχύουν από τις 15.02.2021.
 • Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών πλέον μαζί με τη υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται από το ΕΡΓΑΝΗ ή την πάγια βεβαίωση μετακίνησης τύπου Α, θα πρέπει να προσκομίσουν και εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.
 • Παρόλα αυτά, διατηρείται η δυνατότητα χορήγησης της βεβαίωσης κίνησης στον εργαζόμενο μέσω ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του με ισχύ για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά μπορεί να λαμβάνει πάγια βεβαίωση κίνησης τύπου Α από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.