Τελευταία παράταση για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3

image_print

Περιθώριο έως τις 2 Νοεμβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να υποβάλλουν αίτηση για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος. Αλλαγές και στην απαίτηση διατήρησης θέσεων εργασίας, προκειμένου να επιστραφεί μόνο το 60% του ποσού που θα λάβουν οι επιχειρήσεις.

Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, οι οποίες όμως δεν είχαν υποβάλει έως την ως άνω ημερομηνία την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 2 Νοεμβρίου.


Δίνεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έως και την 1η Αυγούστου 2021.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε την 1η Μαρτίου 2020, η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται εφόσον διατηρήσει κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έως και την 1η Αυγούστου 2021.

Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.