Το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας

image_print

Μέσα από 4 βασικούς πυλώνες και 15 παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, θα αλλάξει εικόνα η Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που παρουσίασε, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θοδωρής Σκυλακάκης.

Το νέο μοντέλο ταχύρρυθμης οικονομικής ανάπτυξης θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών, στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου με σεβασμό προς το περιβάλλον, στη ριζική αναδιαμόρφωση των δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς της υγείας και της παιδείας, στην αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και στον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών σε μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια, επιδιώκει η κυβέρνηση με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που προωθεί για έγκριση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.


Οι τέσσερις μεγάλοι πυλώνες είναι

 • Πράσινη Μετάβαση
 • Ψηφιακή Μετάβαση
 • Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
 • Μετασχηματισμός της Οικονομίας

Αναλυτικότερα οι 15 κομβικές παρεμβάσεις του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

Εκτενές πρόγραμμα επιδότησης επενδύσεων που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών, καθώς και κτηρίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μειώνει το ενεργειακό κόστος και κινητοποιεί πολύ σημαντικούς πρόσθετους ιδιωτικούς πόρους που επενδύονται στην ελληνική οικονομία.


 1. Διασύνδεση νησιών

Διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων με το δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.


 1. Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος/ υποδομής για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G

Μέσω του καινοτόμου επενδυτικού ταμείου «Φαιστός», ένα τέταρτο των εσόδων της δημοπράτησης κατευθύνεται στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εταιρειών με αντικείμενο υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στο 5G. Παράλληλα, σχεδιάζεται η κάλυψη των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου από δίκτυα 5G.


 1. Ψηφιακή Αναβάθμιση ελληνικών επιχειρήσεων

Περιλαμβάνει την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και λογισμικού και τη δημιουργία, βελτίωση και περαιτέρω επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών τους. Η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων θα συνδυαστεί και με την εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις.


 1. Ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ – καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Επέκταση της χρήσης ταμειακών μηχανών που επικοινωνούν online με POS και με την ΑΑΔΕ, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, αναβάθμιση του TAXISNET, σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό.


 1. Επαγγελματικά λύκεια.

Διαρθρωτικές αλλαγές αποσκοπούν στην ενίσχυση της διασύνδεσης των ΕΠΑΛ με την αγορά, την ενσωμάτωση πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και τελικά στην αναβάθμισή τους.


 1. Νέο πλαίσιο και περιεχόμενο προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων που συνδέει την αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης.


 1. Τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια

Περιλαμβάνει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, για το σύνολο των δήμων της χώρας, καθώς και ειδικών όρων δόμησης για περιοχές της χώρας.


 1. Υποδομές Μεταφορών

Περιλαμβάνονται εμβληματικές επενδύσεις σε οδικούς άξονες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, όπως το βόρειο τμήμα του Ε-65 και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, καθώς και νέα τμήματα εθνικής οδοποιίας. Επίσης επενδύσεις σε λιμένες, αερολιμένες και σε συνδυασμένες πολυτροπικές μεταφορές.


 1. Ατομικός ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας & Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης».

 1. Διαφορετικότητα

H καταπολέμηση διακρίσεων μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.


 1. Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης

Περιλαμβάνει δράσεις όπως η ενίσχυση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η ενίσχυση και κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων, η ψηφιοποίηση διαδικασιών, κ.ά.


 1. Σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή και ενίσχυση της βασικής έρευνας.

Στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι αφενός να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και παραγωγής και αφετέρου να στηριχθεί η βασική έρευνα με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες αιχμής.


 1. Πολιτισμός

Ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοχλού τοπικών κοινωνιών, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης.


 1. Ιδιωτικές επενδύσεις

Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναβαθμίζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η επιλεξιμότητα προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες οικονομικές κατευθύνσεις, για παράδειγμα την αύξηση των εξαγωγών και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, επενδύσεις στους τομείς των πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, την έρευνα και ανάπτυξη, τα βιομηχανικά πάρκα και άλλα.