Προϋπολογιστικός και απολογιστικός ταμειακός προγραμματισμός

Προϋπολογιστικός και απολογιστικός ταμειακός προγραμματισμός

Για τις επιχειρήσεις που ήδη βλέπουν τα πρώτα σημάδια από την εξάπλωση του Covid 19, η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού ταμειακών ροών για τους επόμενους μήνες και η αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιβίωση της επιχείρησης.

Στόχοι του προϋπολογιστικού και απολογιστικού ταμειακού προγραμματισμού

  • Μηνιαία παρακολούθηση των ταμειακών διαθεσίμων σύμφωνα με τον σχεδιασμό προηγούμενων μηνών
  • Άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων ρευστότητας λόγω μη επίτευξης των εκτιμήσεων σχετικά με τις πωλήσεις και τις αναμενόμενες εισπράξεις των επόμενων μηνών
  • Μηνιαία παρακολούθηση των εξόδων με σκοπό τη διατήρηση ή τη μείωση αυτών σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες της εταιρείας 

Πιθανές ενέργειες στις οποίες θα μπορούσατε να προβείτε με σκοπό την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας

  • Επιμήκυνση των όρων πίστωσης από τους προμηθευτές της εταιρείας
  • Επίτευξη καλύτερων τιμών από τους προμηθευτές
  • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων λήψης ή μη δανείων που χορηγούνται λόγω ή μη του Covid 19
  • Αναδιοργάνωση τμημάτων μέσω εφαρμογής εσωτερικών διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας
  • Μείωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η atc είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις τόσο στην κατάρτιση ενός αξιόπιστου ταμειακού προϋπολογισμού όσο και στην καθημερινή παρακολούθηση του ώστε να γίνεται άμεση αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού λόγω μεταβολής των δεδομένων.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε την επιχείρησή σας σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο και να αισθάνεστε ασφάλεια για τις επόμενες κινήσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.