5 ερωτήσεις στα εργασιακά που μας έφερε ο κοροναϊος

image_print
  1. Αν κλείσει μια επιχείρηση με υποχρεωτική απόφαση, δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοί της; Όχι δεν τη δικαιούνται και ο εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση χορήγησης αποδοχών καθώς πρόκειται για ανωτέρα βία.
  2. Αν μια επιχείρηση, καθαρά για προληπτικούς λόγους αποφασίσει να κλείσει, τι δικαιούται ο εργαζόμενος; Ο εργαζόμενος δικαιούται κανονικά τις αποδοχές του καθώς δεν υπήρχε κάποια υποχρεωτική απόφαση που οδήγησε στο να παραμείνει κλειστή η επιχείρηση.
  3. Αν ο εργοδότης υποδείξει σε εργαζόμενο να μη προσέλθει στην εργασία του επειδή ταξίδεψε σε χώρα έξαρσης του ιού, δικαιούται ο εργαζόμενος τις αποδοχές του; Ναι τις δικαιούται κανονικά χωρίς μάλιστα να χρεωθεί άδεια.
  4. Αν ένας εργαζόμενος τεθεί προληπτικά σε καραντίνα από κάποιο δημόσιο φορέα, δικαιούται τις αποδοχές του; Ναι τις δικαιούται διαμέσου αποδοχών ασθενείας για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη.
  5. Αν ο εργαζόμενος δεν θέλει να κάνει χρήση της αδείας, έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να του υποχρεώσει να πάρει άδεια; Ναι έχει το δικαίωμα, όταν η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερη μείωση της εντάσεως εργασίας της εξαιτίας σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης.