5+1 ερωτήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στα εργασιακά

image_print

1. Τι είναι ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»;

Πρόκειται για μηχανισμό οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των εργαζομένων οι οποίοι επιστρέφοντας στο εργασιακό τους περιβάλλον θα αντιμετωπίσουν νέα δεδομένα όσον αφορά στο ωράριο και κατ’ επέκταση το εισόδημά τους. Αυτή την απώλεια εισοδήματος θα αναπληρώσει η Πολιτεία, σε ποσοστό 60% του εισοδήματος για το χρόνο που οι εργαζόμενοι δε θα εργάζονται. Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου.


2. Πότε μπορεί να εφαρμοστεί ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τίθεται σε ισχύ για την χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 με επέκταση της χρονικής ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ και θα καλύπτει τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης των επιχειρήσεων.

Στο μηχανισμό θα συμπεριληφθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες καθώς και εποχικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.


3. Τι περιορισμούς και υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης κάνοντας χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»;

 • Δεν επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό.
 • Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.
 • Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.
 • Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

4. Τι ισχύει για τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών που θα ισχύσει από 01.06.2020;

Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο Ν.4670/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90% όπου επιμερίζεται σε 0,42% για τον εργαζόμενο και 0,48% για τον εργοδότη. Η μείωση των εισφορών αφορά μόνο τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.


5. Τι αλλάζει για την καταβολή του Δώρου Πάσχα σε επιχειρήσεις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ και κλεισμένες με εντολή δημόσιας αρχής;

Σύμφωνα με ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί, αλλάζει η διαδικασία καταβολής του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους σε σχέση με αυτά που ορίζονταν στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α /30.03.2020).

Συγκεκριμένα, ενώ με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α /30.03.2020) οριζόταν ότι ο εργοδότης όφειλε να πληρώσει την αναλογία του Δώρου Πάσχα για τις ημέρες μέχρι και την ημερομηνία έναρξης αναστολής , με την ΚΥΑ, αναφέρεται ότι ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο του Δώρου Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποδώσουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές.

Αφού τα καταβάλει θα λάβει επιστροφή του ποσού που αναλογεί για το διάστημα της αναστολή από το κράτος.


6. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για την επιστροφή του ποσού Δώρου Πάσχα που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό;

 1. Οι εργοδότες θα υποβάλλουν μέχρι και τις 10.07.2020, ανεξαρτήτως την ημερομηνία καταβολής του Δώρου Πάσχα, διακριτή ΑΠΔ για το Δώρο Πάσχα, όπου με τύπο αποδοχών 04 Δώρο Πάσχα, θα δηλώσουν το ποσό που βαρύνει τον εργοδότη και με διαφορετικό τύπο αποδοχών που θα ανακοινωθεί από τον ΕΦΚΑ θα δηλωθεί το ποσό που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
 2. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ειδικό έντυπο, όπου θα συμπληρώσουν:
  • τα στοιχεία της επιχείρησης,
  • τον τραπεζικό λογαριασμό της,
  • τα στοιχεία των εργαζομένων τους που ήταν σε αναστολή
  • καθώς και το ποσό του Δώρου Πάσχα (μικτές αποδοχές και αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής.
 3. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ και στο ειδικό έντυπο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το Δώρο Πάσχα θα διασταυρωθούν και θα υπάρξουν κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσο για τον μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» όσο και για τη διαδικασία καταβολής του Δώρου Πάσχα αναμένονται οι επίσημες υπουργικές αποφάσεις.