6+1 εργατικά και ασφαλιστικά θέματα του νέου Νόμου 4722/15.09.2020

image_print

1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις / εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο.

Επιχειρήσεις / εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους:

 1. του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας,
 2. των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών,
 3. των χερσαίων μεταφορών επιβατών,
 4. του επισιτισμού,
 5. του πολιτισμού και του αθλητισμού,
 6. καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ),

δύνανται να:

 • θέτουν σε αναστολή ή
 • να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή
 • και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τις 15.09.2020, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.10.2020.

Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων στις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τις 15.09.2020 και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31.10.2020.


Οι περιορισμοί για τη χρήση του συγκεκριμένου μέτρου είναι οι ακόλουθοι:

 1. Για όσο χρόνο οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.10.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
 1. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των € 534,00 που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.


2. Παράταση διάρκειας ισχύος του μηχανισμού «Συν-Εργασία» μέχρι τέλος του έτους

Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης παρατείνεται μέχρι 31.12.2020.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις εργοδότες που παρουσιάζουν μείωση κατά τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ανάλογα με το μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα:

1. Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%

Μήνας ένταξης στη ρύθμισηΚύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%
Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου-Αυγούστου 2020

2. Κύκλος εργασιών αναφοράς σε επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Μήνας ένταξης στη ρύθμισηΚύκλος εργασιών αναφοράς
Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 4 μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια 3. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί 4.
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου- Ιουλίου Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 6 μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια 2. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί 6.

3. Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, εξαιτίας προληπτικού περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον λόγω αποφυγής διάδοσης του COVID-19

Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό 7 ή 14 ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται από την 01.09.2020:

 1. να καθορίσει με απόφασή του ότι η εργασία θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εργασίας, ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας.
 1. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εργασία, να απασχολεί τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του συμβατικού ωραρίου του, κατά 1 ώρα ημερησίως σε άλλες εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη του περιορισμού κατ’ οίκον μέχρι να συμπληρωθούν οι μισές ώρες του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οικον.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος τέθηκε σε προληπτικό περιορισμό κατ’ οικον για 7 ημερολογιακές ημέρες. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργάζεται σε καθεστώς 5νθήμερης πλήρους απασχόλησης, ήτοι 40 ώρες την εβδομάδα. Επομένως, αφού οι ώρες του κατ’ οικον περιορισμού είναι 40, οι ώρες αναπλήρωσης είναι 20.

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωρία, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης και κατά συνέπεια, δε δικαιούται, κατά αυτόν τον χρόνο αναπλήρωσης, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Διευκρινίζεται ότι πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζόμενων. Για το διάστημα του κατ’ οίκον περιορισμού καταβάλλονται κανονικά το σύνολο των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών


4. Ειδική άδεια γονέων λόγω νόσησης τέκνων από κορωνοϊό COVID-19.

Οι εργαζόμενοι γονείς, σε περίπτωση που τα τέκνα τους υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες και νοσήσουν από κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται ειδική άδεια για ασθένεια τέκνων διάρκεια 14 ημέρων ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

Οι κατηγορίες τέκνων είναι:

 1. βρέφη,
 2. προνήπια, νήπια,
 3. μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 4. τέκνα που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
 5. ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας που είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία

Η άδεια χορηγείται επιπρόσθετα από άλλες άδειες που αφορούν την ασθένεια, ή την νοσηλεία τέκνων και ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και δεν απαιτείται προϋπηρεσία για την χορήγησή της.

Οι εργαζόμενοι γονείς κατά τη διάρκειας αυτής της ειδική άδειας λαμβάνουν αποδοχές:

 • κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και,
 • κατά το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργαζόμενους κάνουν χρήση της ειδικής αυτής άδειας καθώς και τη διάρκειά της.


5. Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων 2020 σε εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν αναστείλει συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενών τους, θα υπολογίσουν το Δώρο Χριστουγέννων 2020, ως ακολούθως:

Στην περίπτωση όπου η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου έχει τελέσει σε αναστολή της σύμβασης εργασίας του από την 01.05.2020 έως και 31.12.2020, το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, αφαιρώντας ουσιαστικά από τον υπολογισμό τις ημέρες αναστολής σύμβασης εργασίας.

Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων για το διάστημα της αναστολής σύμβασης εργασίας, θα επιδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα υπολογιστεί επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ήτοι € 534,00.

Αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όπου θα καθοριστεί ο τρόπος καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2020.

6. Παράταση μέχρι 31.12.2020 του μέτρου περί εξάντλησης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι και την 31.12.2020.

Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.


7. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών (π.χ. μέλη ΔΣ και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3%) που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου 2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.12.2020.

Η ως άνω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1.7.2020.