Brexit – Η επόμενη μέρα στις μεταφορές

image_print

Τουρισμός, εξαγωγές και μεταφορές αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες πιέσεις

Σε κατάσταση αναμονής, αλλά και ανησυχίας για το τι μέλλει γενέσθαι σε ότι αφορά τις οδικές μεταφορές μετά την 30ή Μαρτίου, στην προοπτική της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται ο κλάδος των μεταφορών και των logistics στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι έγγραφο με ημερομηνία 7/2 του γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Λονδίνο, σύμφωνα με το οποίο το μοναδικό καθεστώς στο παρόν στάδιο που μπορεί να λειτουργήσει στη μετά «no deal Brexit» εποχή είναι αυτό της πολυμερούς ποσόστωσης αδειών μεταφορών (άδειες ECMT).

Ειδικότερα, στη διαδικασία της μετάβασης από το σημερινό καθεστώς της Ενιαίας Αγοράς στο αυριανό της Βρετανίας ως τρίτης χώρας, το σημαντικό στοιχείο είναι αυτό της «πρόσβασης στην αγορά». Στον τομέα των εμπορευματικών οδικών μεταφορών, υπογραμμίζεται στο έγγραφο της πρεσβείας, το μοναδικό καθεστώς το οποίο, σε παρόν στάδιο, έχει πολλές πιθανότητες να λειτουργεί στη μετά «no deal Brexit» εποχή είναι αυτό της πολυμερούς ποσόστωσης αδειών μεταφοράς.

Η άποψη αυτή εκφράζεται σαφώς και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σε ανακοίνωσή της στις 19.12.2018 αναφέρει: «Αν δεν κυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ε.Ε. και του Η.Β. θα μειωθούν σημαντικά και θα περιορίζονται σε ένα διεθνές σύστημα περιορισμένων ποσοστώσεων».

Οι άδειες ECMT

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών (ECMT) καθιέρωσε το 1974 μια πολυμερή ποσόστωση αδειών μεταφοράς για την υποστήριξη της απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των κρατών-μελών του εν λόγω φορέα. Οι άδειες, γνωστές ως άδειες ECMT, επιτρέπουν την πρόσβαση μεταξύ των 43 κρατών-μελών (περιλαμβάνονται όλα τα κ-μ της Ε.Ε. εκτός από την Κύπρο).

Σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χορηγήσει 984 ετήσιες και 2.832 βραχυπρόθεσμες (ισχύουσες για 30 ημέρες) άδειες ECMT για το 2019.

Διαδικασίες TIR

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός International Transport Forum (ITF) έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του, περιλαμβανομένης της ΟΦΑΕ, ότι αρχής γενομένης από 30/3/2019 η διαδικασία TIR θα εφαρμόζεται στις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226 και 227 του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 952/2013 που καθορίζει τον Δασμολογικό Κώδικα της Ένωσης, τα μέλη του ITF καλούνται να κάνουν τις απαραίτητες παραγγελίες δελτίων TIR.

Σημειώνεται ότι τα δελτία TIR (TIR carnets) δεν είναι άδειες, αλλά τελωνειακά έγγραφα, τα οποία συμπληρώνονται στο πλαίσιο των τελωνειακών διαδικασιών για τη διαμετακόμιση μη κοινοτικών εμπορευμάτων.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε. και αναφορικά με τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών η πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο συνοψίζει με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στο Γραφείο στοιχεία τα εξής:

* Ως γνωστόν, η Συμφωνία Αποχώρησης που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης του Η.Β. και της Ε.Ε. προβλέπει -σε μεγάλο βαθμό- τη συνέχιση του ισχύοντος βρετανικού εισαγωγικού καθεστώτος.

Το σχέδιο όμως αυτό της Συμφωνίας καταψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτή την περίοδο διεξάγονται διαβουλεύσεις εντός του Η.Β. για τροποποιήσεις της καταψηφισθείσας Συμφωνίας Αποχώρησης, ώστε το νέο σχέδιο Συμφωνίας να τεθεί υπόψη της Ε.Ε. και, αν στη συνέχεια υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ε.Ε.-Η.Β., να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία για την έγκρισή του από τη βρετανική Βουλή. Κατά συνέπεια και επί του παρόντος, δεν έχει καθοριστεί το μελλοντικό βρετανικό καθεστώς που θα ισχύσει μετά την 30ή Μαρτίου 2019.

* Στο απευκταίο σενάριο μη επίτευξης Συμφωνίας Αποχώρησης (No Deal) και μη παράτασης της ημερομηνίας αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε., θα παύσει αυτομάτως η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ Ε.Ε. – Η.Β. Οι εμπορικές συναλλαγές του Η.Β. με την Ε.Ε. -από τις 30.3.2019 και έπειτα- θα διέπονται από τους γενικούς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Με άλλα λόγια, το Η.Β. θα έχει καθεστώς «τρίτης χώρας» έναντι της Ε.Ε., χωρίς το διμερές εμπόριο E.E. – H.B. να διέπεται από κάποια διμερή εμπορική συμφωνία. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή εθνικού δασμολογίου από την πλευρά του Η.Β., αλλά και πρόσθετων τελωνειακών ή εισαγωγικών διατυπώσεων.

Επίσης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες της Ε.Ε. στον τομέα των οδικών μεταφορών παύουν να ισχύουν ως προς το Η.Β. Το γεγονός αυτό έχει συγκεκριμένες συνέπειες στους διάφορους τομείς των οδικών μεταφορών, όπως:

α) Πιστοποιητικά, άδειες και βεβαιώσεις

β) Πρόσβαση στο επάγγελμα/ στην αγορά και

γ) Διεθνείς πτυχές

Πρόταση κανονισμού

Επισημαίνεται ότι, για την περίπτωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, η Ευρ. Επιτροπή κατέθεσε τον Δεκέμβριο πρόταση Κανονισμού της Ε.Ε. που θα επιτρέπει στους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων του Η.Β. να μεταφέρουν προσωρινά (εννέα μήνες) αγαθά στην Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι το Η.Β. θα προσφέρει ισοδύναμα δικαιώματα στους φορείς εκμετάλλευσης οδικών μεταφορών στην Ε.Ε. Επί του παρόντος, ο προτεινόμενος Κανονισμός της Ε.Ε. θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξετάζεται με τη διαδικασία του επείγοντος από τα δύο θεσμικά όργανα. Η ψήφισή του όμως προϋποθέτει τη χορήγηση από το Η.Β. ισοδύναμης πρόσβασης για τους οδικούς μεταφορείς της Ε.Ε. στο Η.Β.

Ωστόσο, στις 5 Φεβρουαρίου, η βρετανική κυβέρνηση κατέθεσε στο βρετανικό Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου που προβλέπει την πρόσβαση, μετά την Έξοδο, οδικών μεταφορέων από τα 27 κ-μ της Ε.Ε. στην αγορά του Η.Β. Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, πρόκειται για μια πιο «φιλελεύθερη προσφορά» σε σχέση με αυτή της Ε.Ε. και διεξάγονται συζητήσεις με την Ε.Ε., εάν υπάρχουν περιθώρια για την επέκταση της προσφοράς της Ε.Ε., ώστε να αντιστοιχεί με τη βρετανική.

Τέλος, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει διμερή και μονομερή μέτρα που θα αφορούν τη διευκόλυνση των μεταφορικών ροών από και προς τα κ-μ της Ε.Ε. Υπάρχουν, για παράδειγμα, 22 παλαιές διμερείς συμφωνίες που, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, θα τεθούν σε ισχύ εάν το Η.Β. εγκαταλείψει την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. Επισημαίνεται ότι για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει από 19/12/2018 εκφράσει την άποψη ότι: «Το δίκαιο της Ε.Ε. υπερισχύει παλαιών διμερών συμφωνιών σχετικά με τα δικαιώματα σε οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες δεν μπορούν να αναβιώσουν. Οποιαδήποτε νέα διμερής συμφωνία θα εγείρει ζητήματα αρμοδιότητας και δεν θα επιτρέπει τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές προς το Η.Β. από μεταφορέα άλλου κράτους μέλους (διασυνοριακό εμπόριο). Ως εκ τούτου, οι διμερείς συμφωνίες δεν αποτελούν πρακτική λύση».

Πηγή Ναυτεμπορική