24% ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές αγορές και την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό.

image_print

Από 1.7.2021, τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές λιανικές (Business to Consumers) και την εισαγωγή αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ).

Οι νέοι κανόνες:

  • Απλοποιούν σημαντικά τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, και
  • Οδηγούν σε εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες, που έχουν στόχο να προσφέρουν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές ένα απλό, ομοιόμορφο και δικαιότερο σύστημα διαχείρισης στην επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ.

Επί του παρόντος οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την ΕΕ που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο (35.000 ή 100.000 ευρώ, ανάλογα με το κράτος μέλος) σε αγοραστές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να εγγραφούν και να πληρώνουν ΦΠΑ στο κράτος μέλος του αγοραστή.

Από 1/7/2021, που τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες, ο ΦΠΑ για πωλήσεις κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση που προβαίνει στις πωλήσεις.

Για τις πωλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στη θυρίδα (OSS), όπου μπορούν εύκολα να δηλώσουν και να πληρώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ  σε άλλα κράτη μέλη για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.


Ενδεικτικά ένα παράδειγμα με το τι ίσχυε και θα ισχύει από την 1η Ιουλίου:

Αγοράζοντας σήμερα μέσω διαδικτύου ένας ιδιώτης (τελικός καταναλωτής) ένα προϊόν από μια χώρα της ΕΕ επιβαρύνεται με το ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα που το πουλά, π.χ. αγοράζουμε από την Ιταλία και επιβαρυνόμαστε με τον ισχύοντα σε αυτή τη χώρα ΦΠΑ, που σήμερα ανέρχεται στο 22%.

Με την αλλαγή του καθεστώτος η αγορά αυτή θα επιβαρύνεται με το ΦΠΑ της Ελλάδας, σήμερα 24%. Αν μια εταιρεία εκτελέσει μια παραγγελία στο Λουξεμβούργο, θα επιβαρυνθεί με 17%, ΦΠΑ που εφαρμόζει η χώρα αυτή. Επίσης από την 1η Ιουλίου 2021, καταργείται και η απαλλαγή από το ΦΠΑ για την εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουν ότι ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι, ίσους όρους ανταγωνισμού των επιχειρήσεων  μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παραδοσιακών καταστημάτων   

Παρατίθεται το link της ΑΑΔΕ για την υπηρεσία One Stop Shop (OSS)

https://www.aade.gr/oss-el