Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου και μείωση εισφορών

image_print

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα:

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου

Από 01.05.2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα επτακόσια δέκα τρία ευρώ (€713,00) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες ορίζεται στα τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (€31,85).

Οι εργοδότες που επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου οφείλουν να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

Α) Να υποβάλουν στο Π.Σ. Εργάνη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την μεταβολή των αποδοχών το έντυπο Ε4, συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής.

Β) Να συντάξουν και να παραδώσουν στους εργαζομένους το αργότερο ένα (1) μήνα από την μεταβολή των αποδοχών έγγραφο, με το οποίο θα γνωστοποιούν (στους εργαζομένους) τις νέες αποδοχές τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, πέραν της υποχρεώσεως υποβολής συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού λόγω τροποποίησης αποδοχών, δεν προβλέπεται κάποια άλλη ενέργεια γνωστοποίησης στοιχείων στο ΣΕΠΕ από πλευράς επιχειρήσεως. Συνεπώς, πέρα της υποχρέωσης υποβολής Ε4 Τροποποιητικού Αποδοχών, δεν απαιτείται επί μερικής απασχόλησης η υποβολή και εντύπου Ε9 στο Π.Σ. Εργάνη.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης

Από 01.06.2022, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4670/2020 προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5% συνολικά για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη.

Rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, από 01.05.2022, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας τους που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο υποβάλλονται υποχρεωτικά και με δική τους επιβάρυνση σε διαγνωστικό  έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό (rapid test) μια φορά την εβδομάδα αντί για δύο. Ο έλεγχος ισχύει για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ΚΥΑ, η οποία αναμένεται για περισσότερες λεπτομέρειες, ο έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε εντός της εργάσιμης εβδομάδας κάθε εργαζομένου, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.