Παράταση 100.000 θέσεων εργασίας

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν και τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να μπουν στο πρόγραμμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις –  εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από […]

Read More

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου και μείωση εισφορών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα: Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου Από 01.05.2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα επτακόσια δέκα τρία ευρώ (€713,00) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες ορίζεται στα τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (€31,85). Οι […]

Read More

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ- Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας -Οδηγίες προς Εργοδότες & Επιχειρήσεις

Από 1/6/2022 ξεκινά η απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργοδότης οφείλει να δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), τις έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, […]

Read More

Εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τα ακόλουθα:

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου Από 1/1/2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση του 2% που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (€663) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες (για απασχόληση 6,66 ωρών ή 6 ωρών και σαράντα λεπτών) ανέρχεται στα είκοσι εννέα ευρώ και […]

Read More

Οι πέντε «διευκρινίσεις» του Υπουργείου Εργασίας για το νέο εργασιακό νόμο (Ν.4808/2021)

Με νέες διευκρινιστικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, βασιζόμενες στον Ν. 4808/2021 (νέος εργασιακός νόμος) προσδιορίζονται τα ακόλουθα: Χαρακτηρισμός εργαζόμενου ως στελέχους εποπτείας, διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης Κατάργηση δήλωσης υπερεργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ Δήλωση ωραρίων εργασίας των οδηγών Εκπρόθεσμες δηλώσεις Εξοπλισμός για παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας I. Χαρακτηρισμός εργαζόμενου ως στελέχους εποπτείας, διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης Πλέον προσδιορίζονται τα […]

Read More

Οι βασικές αρχές του εργασιακού νομοσχεδίου

1. Ψηφιακή κάρτα εργασίας Η σημαντικότερη αλλαγή στο νομοσχέδιο αποτελεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθότι θα αποτελέσει τόσο το «κλειδί» για την προστασία των εργαζόμενων όσο και για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Συγκεκριμένα: Η εφαρμογή της θα είναι σταδιακή, ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις ( π.χ. τράπεζες, μεγάλοι οργανισμοί). Καταργείται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) […]

Read More

Πως ασφαλίζονται οι μισθωτοί μηχανικοί από 01.01.2021;

Με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στην Α.Π.Δ με την εξομοίωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης τους με αυτές των εμμίσθων δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 Ν.4756/2020. Κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης μηχανικών Από 01.01.2020, για την καταβολή των εισφορών επικουρικής ασφάλισης, οι […]

Read More

Ανατροπές στα εργασιακά με το νέο Νομοσχέδιο

Έρχεται το «ψηφιακό ωράριο» – Τι αλλάζει σε υπερωρίες, καταγγελίες σύμβασης, άδειες και συνδικαλιστικό νόμο. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας» θα επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο μέχρι τώρα εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, καθώς υιοθετεί τις συστάσεις του International Labor Organization (ILO). Οι βασικοί πυλώνες είναι οι εξής: […]

Read More

Νέο πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

1. Τι επιδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποιο είναι το χρονικό διάστημα της επιδότησης; Με το «Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» επιδοτούνται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, ανεξαρτήτως ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές δώρων και επιδόματος άδειας, μετά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από […]

Read More