Αύξηση κατώτατου Μισθού και Ημερομισθίου

image_print

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 173 η απόφαση αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019 σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα αποφασίζεται ο καθορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται 650,00

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα  29,04

 

Κατώτατος Μισθός νέων κάτω των 25 ετών

Υπάλληλος

Μέχρι 31.01.2019   € 510,95

Από 01.02.2019       € 650,00

 

Εργάτης

Μέχρι 31.01.2019     € 22,83

Από 01.02.2019         € 29,04

 

Η αύξηση στο κατώτατο μισθό αναπροσαρμόζει και το νόμιμο μισθό ή ημερομίσθιο στον οποίο περιλαμβάνονται τα επιδόματα των τριετιών ως ακολούθως:

 

Κατώτατος Μισθός άνω των 25 ετών

Είδος Εργαζόμενου

Περίοδος

Κατώτατος Μισθός (Μικτές Αποδοχές)

Χωρίς 3ετία

1η 3ετία 2η 3ετία 3η 3ετία 4η 3ετία 5η 3ετία

6η 3ετία

Υπάλληλος Μέχρι 31.01.2019

€ 586,08

€ 644,69 € 703,30 € 761,90 € 761,90 € 761,90

€ 761,90

Από 01.02.2019

€ 650,00

€ 715,00 € 780,00 € 845,00 € 845,00 € 845,00

€ 845,00

Εργάτης Μέχρι 31.01.2019

€ 26,18

€ 27,49 € 28,80 € 30,11 € 31,42 € 32,73

€ 34,03

Από 01.02.2019

€ 29,04

€ 30,49 € 31,94 € 33,40 € 34,85 € 36,30

€ 37,75