Α.1020/2024: Η απόφαση για το κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ

image_print
  • Ορισμός κανόνα εσόδων και εξόδων (ο κανόνας δηλαδή που επιτρέπει, ανά φορολογική περίοδο, την υποβολή εσόδων/εξόδων στους αντίστοιχους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α)
  • Ορισμός έναρξης εφαρμογής κατά τις φορολογικές περιόδους από 01/01/2024
  • Διαδικασία και τρόπος λειτουργίας των κανόνων εσόδων και εξόδων κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Καθορισμός ορίων ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων-εξόδων καθώς και επεξήγηση ειδικότερων θεμάτων