Μείωση του συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων και παρακράτησης φόρου

image_print

Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων και παρακράτησης φόρου από 15% σε 10%, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κειμένου του νομοσχεδίου «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ανωτέρω μείωση θα αφορά τα μερίσματα που θα εγκριθούν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις εντός του έτους 2019 και θα αφορά τα διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2018. Επίσης, τα διανεμηθέντα μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων τα οποία θα εγκριθούν και θα διανεμηθούν το έτος 2019 με αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%.

Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με την ερμηνείας μας, από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.