Παράταση Διασύνδεσης POS – Ταμειακών Μηχανών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ αποφάσισε την παράταση για 1+1 μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε παράταση ενός μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις […]

Read More

Παράταση 100.000 θέσεων εργασίας

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν και τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να μπουν στο πρόγραμμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις –  εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από […]

Read More

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ- Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας -Οδηγίες προς Εργοδότες & Επιχειρήσεις

Από 1/6/2022 ξεκινά η απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργοδότης οφείλει να δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), τις έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, […]

Read More

Εφαρμογή των ειδικών αδειών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης Covid-19

Α. Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από COVID-19 Οι εργαζόμενοι που νοσούν από Covid-19 δικαιούνται: Να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτό είναι εφικτό, για διάστημα 5 ημερών. Οι εργοδότες οφείλουν να καταχωρούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την τηλεργασία των εργαζομένων αυτών συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». […]

Read More

Ν.4886/2022: Τα 4 καίρια σημεία για την πανδημία Covid-19 που αφορούν στις επιχειρήσεις.

Α. Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας Covid-19 Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον άμεσο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας […]

Read More

Εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τα ακόλουθα:

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου Από 1/1/2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση του 2% που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (€663) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες (για απασχόληση 6,66 ωρών ή 6 ωρών και σαράντα λεπτών) ανέρχεται στα είκοσι εννέα ευρώ και […]

Read More

Οι πέντε «διευκρινίσεις» του Υπουργείου Εργασίας για το νέο εργασιακό νόμο (Ν.4808/2021)

Με νέες διευκρινιστικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, βασιζόμενες στον Ν. 4808/2021 (νέος εργασιακός νόμος) προσδιορίζονται τα ακόλουθα: Χαρακτηρισμός εργαζόμενου ως στελέχους εποπτείας, διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης Κατάργηση δήλωσης υπερεργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ Δήλωση ωραρίων εργασίας των οδηγών Εκπρόθεσμες δηλώσεις Εξοπλισμός για παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας I. Χαρακτηρισμός εργαζόμενου ως στελέχους εποπτείας, διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης Πλέον προσδιορίζονται τα […]

Read More

Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και τα μερίσματα που θα εγκριθούν το 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4799/2021 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.50 προσθέτοντας την παρ.74 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. απαλλάσσοντας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τις κατωτέρω κατηγορίες εισοδημάτων, για τις οποίες ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2021: α) Επιχειρηματική δραστηριότητα β) Κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) […]

Read More

Μείωση ενοικίου 40% για τον μήνα Δεκέμβριο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α.1251/2020 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τους ΚΑΔ:

Read More

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 9.200 θέσεων εργασίας

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80% (ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία) για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου και ενισχυμένου «Προγράμματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά […]

Read More