Οι 5 αλλαγές που έρχονται στα εργασιακά

image_print

Σε διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πολυνομοσχέδιο όπου αναφέρεται σε εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις. Οι σημαντικότερες αλλαγές του είναι οι ακόλουθες:

  1. Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών: Η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) μηνών από τον εργοδότη θα θεωρείται εφεξής μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920 κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης.
  2. Προσαύξηση 12% για κάθε πρόσθετη ώρα πέραν την συμφωνηθείσας εργασίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης : Η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί, κατ΄ ανώτατο, όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.
  3. Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών και απασχολούμενων με εργόσημο καταχωρούνται υποχρεωτικά στο ΕΡΓΑΝΗ : Αφορά απασχολούμενους με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών μέχρι και δύο εργοδοτών (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει), και με εργόσημο (του άρθρου 20 του ν. 3863/2010) .
  4. Μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία: Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία ώστε να αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
  5. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 στο 2ο στάδιο, η 31/12/2019 : Η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Το 1ο στάδιο που αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 30/09/2019. Όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/12/2019.