Περιβάλλον

image_print

Περιβάλλον

Το προσωπικό μας λειτουργεί σε συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και κάνει κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιούνται ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές για την πρόληψη της ρύπανσης και σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της λειτουργίας της εταιρείας μας. Όλοι οι εργαζόμενοι μας έχουν ενστερνιστεί πλήρως το κοινό όραμα της atc για αειφόρο ανάπτυξη και τη λειτουργία της επιχείρησης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

  • Ανακύκλωση χαρτιού και χάρτινων υλικών

Θεωρούμε υψίστης σημασίας την ανάγκη διαφύλαξης και διάσωσης του φυσικού περιβάλλοντος, για αυτόν τον λόγο επενδύουμε σε ηλεκτρονικά συστήματα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός εταιρίας, με στόχο τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου αρχείου. Το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται με σκοπό την ανακύκλωση.

  • Ανακύκλωση πλαστικών και μεταλλικών
  • Ανακύκλωση Μπαταριών

Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών, έχει τοποθετηθεί ειδική σακούλα ώστε να συγκεντρώνουμε τις μπαταρίες και να τις ανακυκλώνουμε στους ειδικούς κάδους.

  • Χρήση βιοδιασπώμενων συσκευασιών