Στηρίζουμε τους σεισμοπαθείς στην Ελασσόνα

Στην atc αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της αποστολής και της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Για αυτόν τον λόγο εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους κατοίκους της Ελασσόνας και της ευρύτερης περιοχής που επλήγησαν από τις επανειλημμένες σεισμικές δονήσεις και προσφέρουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.Θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο, […]

Read More

Κοινωνία

Κοινωνία Στόχος μας είναι η καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την κοινωνία γενικότερα αλλά και με την τοπική κοινότητα. Εθελοντική αιμοδοσία Η atc  πραγματοποιεί κάθε χρόνο εθελοντικές αιμοδοσίες  που με ευαισθησία στηρίζουν οι εργαζόμενοι της.

Read More

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό Στην atc εφαρμόζουμε ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης και δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, μέσω της επένδυσης σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στην παροχή ίσων ευκαιριών και στη διαρκή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα: Εισαγωγή σύγχρονου συστήματος διοίκησης της απόδοσης στελεχών- Ετήσια αξιολόγηση Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότιμη αντιμετώπιση και δικαιώματα στα […]

Read More

Περιβάλλον

Περιβάλλον Το προσωπικό μας λειτουργεί σε συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και κάνει κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιούνται ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές για την πρόληψη της ρύπανσης και σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της λειτουργίας της εταιρείας μας. Όλοι οι εργαζόμενοι μας έχουν ενστερνιστεί πλήρως το κοινό όραμα της atc για αειφόρο ανάπτυξη και τη […]

Read More