Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 9.200 θέσεων εργασίας

image_print

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80% (ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία) για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου και ενισχυμένου «Προγράμματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».


Τα βασικά σημεία που αξίζει να σημειωθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

Διάρκεια Επιχορήγησης

Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες και συμπεριλαμβάνει δύο στάδια:

  1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει, το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης ανεργίας (έως 12 μήνες).
  2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες. Ως βάση υπολογισμού για τη συμπλήρωση των 12 μηνών λαμβάνεται η ημερομηνία πρόσληψης.

Ποσό Επιχορήγησης

Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, ορίζεται:

α) το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου ανέργου και,

β) το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του μηνιαίου ποσού της περίπτωσης α) από το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για το α΄στάδιο και β’ στάδιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα € 830,00 (μηνιαίο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος)

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων θα ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 830 ευρώ.

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Όροι και Δεσμεύσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης εργασίας) μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

  • Κατά το α’ στάδιο του προγράμματος δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου δικαιούχου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού κατά το α’ στάδιο του προγράμματος δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης

Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού κατά το α΄ στάδιο του προγράμματος, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, η επιχορήγηση διακόπτεται μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

  • Κατά το β’ στάδιο του προγράμματος είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ακόμα και με κοινό άνεργο (μη δικαιούχο επιταγής επανένταξης)

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενες μόνο για το β’ στάδιο και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) αλλά και στο επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να 20 προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία της ανάρτησης κενής θέσης πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των κωδικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής τους) και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στην εξής διεύθυνση: Αιτήσεις προγράμματος ΟΑΕΔ