Σε εφαρμογή η νέα διάταξη για τις αιτιολογημένες απολύσεις

image_print

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η νέα διάταξη για τις αιτιολογημένες απολύσεις, οι οποίες μάλιστα θα αναρτώνται και στο ΕΡΓΑΝΗ, όπου και θα αναγράφεται ο λόγος λύσης της συνεργασίας.

Από 12 Ιουνίου προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, ως εξής:

  1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας
  2. Συμπεριφορά εργαζόμενου
  3. Λειτουργικές απαιτήσεις της εταιρείας