Τα νέα μέτρα στήριξης από το Υπουργείο Εργασίας

image_print

Πληρωμές εργαζόμενων κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων για τον μήνα Νοέμβριο

Κλεισμένες Επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας Αρχής

Η 24.11.2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από πλευράς εργοδότη και εργαζόμενου. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει την πληρωμή των εργαζόμενων αυτών των επιχειρήσεων μέσα στον Νοέμβριο και συγκεκριμένα έχει δηλωθεί η 27.11.2020 ως πιθανή ημερομηνία πληρωμής.

Πληττόμενες Επιχειρήσεις

Γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο εργασίας, η αντίστοιχη πληρωμή των εργαζόμενων των πληττόμενων επιχειρήσεων να είναι μέχρι την 21.12.2020.


Επίλυση στην πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους θα υπολογιστεί βάσει του πραγματικού καταβαλλόμενου μισθού και θα καταβληθεί από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στις 21.12.2020 όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στις μέρες κατά τις οποίες η σύμβαση των εργαζομένων ήταν σε αναστολή ή οι εργαζόμενοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας απευθείας στους εργαζόμενους μέσω του «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ». Στόχος είναι η καταβολή να γίνει μέσα στο Δεκέμβριο 2020.


Διευθέτηση για τη μεταφορά της ετήσιας άδειας 2020

Με τροπολογία που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων στο επόμενο έτος.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή αδιαλείπτως ή τίθενται σε αναστολή ανά διαστήματα μέχρι και την 31.12.2020 μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, στο επόμενο έτος και συγκεκριμένα έως την 30.06.2021.

Αναμένεται η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης για να δούμε τις κατηγορίες των εργαζόμενων που μπορούν να ενταχθούν και περαιτέρω λεπτομέρειες του συγκεκριμένου μέτρου που έχει απασχολήσει αρκετές επιχειρήσεις τη φετινή χρονιά.


Πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας

Ανοικτό παραμένει ακόμα το πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί βάσει του συγκεκριμένου επιδοτούμενου προγράμματος και η επιχείρηση έχει κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, οι συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων τίθενται σε αναστολή και όταν επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές, θα παραταθούν οι συμβάσεις εργασίας τους για ισόχρονο διάστημα με αυτό της αναστολής.

Αντιθέτως, οι πληττόμενες επιχειρήσεις δε δύνανται να θέσου τους επιδοτούμενους εργαζόμενους τους συγκεκριμένου προγράμματος σε αναστολή.


Έκτακτο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

Με διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι επλήγησαν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας. Το κονδύλι για την έκτακτη αυτή ενίσχυση θα καλυφθεί από τις εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας των παραπάνω επιστημόνων. Εξετάζεται να συμπεριληφθούν και άλλες επιστημονικές κατηγορίες που καταβάλλουν αυτή την ειδική εισφοράς υπέρ του κλάδου ανεργίας.