Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την e-τιμολόγηση

image_print

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση να βρίσκεται προ των πυλών, καθώς απομένει λιγότερο από ένας μήνας για την εφαρμογή της, με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις” στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, παρέχονται κίνητρα, στις οντότητες που επιλέγουν, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από 1.1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022. Συγκεκριμένα:

  1. Μειώνεται από 5 σε 3 έτη για τον εκδότη του τιμολογίου και 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου.
  1. Παρέχεται αυξημένη απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  1. Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  1. Μειώνεται σε 45 ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.