Ώρα μηδέν για τα λογιστικά βιβλία. Σε εφαρμογή η e-τήρηση των φορολογικών βιβλίων

image_print

Λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την ηλεκτρονική τιμολόγηση παρουσιάστηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

myDATA δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Από 1 Οκτωβρίου αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά και η πλήρης εφαρμογή της αναμένεται από τις αρχές του 2020 παράλληλα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Με το θεσμό των ηλεκτρονικών βιβλίων επιτυγχάνεται:

  • Η αυτοματοποίηση, η τυποποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, ανάλυση και παροχή στοιχείων σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.
  • Η μείωση του διαχειριστικού κόστους των επιχειρήσεων.
  • Η αυτοματοποίηση στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, με έμφαση στη σταδιακή προ-συμπλήρωση για περιοδικές ΦΠΑ, Φορολογία Εισοδήματος κ.α.
  • Η κατάργηση συγκεντρωτικών καταστάσεων για πελάτες και προμηθευτές.
  • Η βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
  • Η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις

Ο ρόλος του Λογιστή στη Νέα Εποχή

Οι αλλαγές θα συντελέσουν άμεσα στην αναδιάρθρωση της δομής των εσωτερικών λογιστηρίων των εταιρειών. Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά αναβαθμίζεται ο ρόλος του λογιστή καθώς πλέον θα είναι υπεύθυνος για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA.

Ο λογιστής σε αυτή τη νέα εποχή θα απαιτείται να είναι σύμβουλος, οι γνώσεις του θα βοηθήσουν την επιχείρηση να λειτουργεί με μεγαλύτερη συμμόρφωση σε θέματα κοστολόγησης, προγραμματισμού ρευστότητας, ανάλυσης οικονομικών δεδομένων και να συμβουλεύει τον επιχειρηματία πως να είναι συνεπής με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Οι επιχειρηματίες θα λαμβάνουν υπηρεσίες και αξιόπιστες πληροφορίες τις οποίες δεν λάμβαναν μέχρι σήμερα με απώτερο στόχο, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για αύξηση των κερδών καθώς και την ανάπτυξη – επέκταση των εταιρειών τους.